Privacyverklaring

Het is mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten ik u weten welke gegevens ik verzamel wanneer u mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en voor hoelang ik deze bewaar. Zo snapt u precies hoe ik werk. Ik combineer deze gegevens niet met andere gegevens waarover ik beschik.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Harry Vandevliet. U dient zich ervan bewust te zijn dat Harry Vandevliet niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere websites en bronnen.

Naam van verantwoordelijke en contactpersoon

Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Harry Vandevliet. Harry Vandevliet is verantwoordelijk voor de omgang met de door Harry Vandevliet verzamelde gegevens over u. Voor vragen of andere opmerkingen kunt u terecht bij Harry Vandevliet, vliet@zeelandnet.nl.

Cookies

Mijn website maakt gebruik van cookies, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Deze helpen mij bij te houden hoe de website wordt gebruikt (zie Google Analytics). U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies worden geweigerd. Het is echter mogelijk dat sommige functies en/of services op mijn, en ook andere websites, niet- of incorrect functioneren wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google Analytics

Harry Vandevliet maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers mijn website gebruiken en op basis daarvan mijn diensten te blijven verbeteren. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt om rapporten hierover aan Harry Vandevliet te kunnen verstrekken.

De aldus verkregen informatie over uw gebruik van de website wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres, dan wel de laatste 3 cijfers geanonimiseerd), overgebracht naar- en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Harry Vandevliet heeft dit zodanig ingesteld dat deze informatie niet langer dan 14 maanden wordt bewaard, tenzij dezelfde gebruiker binnen die termijn de website opnieuw raadpleegd, dan wordt de termijn gereset. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Harry Vandevliet heeft hier geen invloed op. Harry Vandevliet heeft Google geen toestemming gegeven om via Harry Vandevliet verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Echter heb ik geen direct herleidbare persoonsgegevens, omdat ik enkel gebruik maak van geanonimiseerde Google Analytics informatie (zie Google Analytics).

Klacht indienen

Als u vindt dat ik u niet op de juiste manier help, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe een klacht in te dienen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het doel en het gebruik van– en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Harry Vandevliet
beeldend kunstenaar
woonachtig te Middelburg
vliet@zeelandnet.nl
+31 (0)6 54240314